Actis Plaatsing Boost'R Hybrid S in een dak

 

 

PDF :  Installatie Gids Actis Boost'R Hybrid S Daken 

 

 

 

Voor het isoleren van daken

Met gebruik van B O O S T ‘ R HYBRID S.

Isolatie en onderdak samen.

 

Plaatsing op een dakbeschot.

Boost’R Hybrid S is hier rechtstreeks op het dakbeschot geplaatst bij een oude, rurale, smalle, in de lengte uitgebouwde woning. In Frankrijk noemt men dit “une longère”. Gemeente Sainte-Foy nabij Sables d’Obonne (dép 85) Frankrijk.

Voorbeeld van een dergelijke plaatsing : De Boost’R Hybrid S is een dampdoorlatende isolatie die geen gevaar vormt voor condensatie en die daardoor rechtstreeks op het dakbeschot kan gelegd worden. De geïntegreerde zwarte folie is een HPV regenscherm van hoge kwaliteit, dat eveneens dampdoorlatend is en tegelijkertijd de lucht- en waterdichte functie van onderdak vervult. Een rij tengellatten is hierop reeds aangebracht. De gedrukte pijltjes op de zwarte folie dienen naar beneden gericht te zijn.

Genietend van het landschap wordt de Boost’R Hybrid S vastgeniet op de beplanking of de kepers.

De panlatten worden over de tegellatten aangebracht en vastgenageld.

 

De verschillende stroken worden lucht- en waterdicht aan elkaar bevestigd.

De volgende laag is hier al aangebracht (+/-10cm) over de vorige laag, tot aan de stippellijn. Het beschermend lint wordt van de kleefstrip op de overlappende strook verwijderd en de twee stroken met stevige handdruk aan elkaar bevestigd. Desnoods kan men ook een Actis kleeftape gebruiken. Onderaan zijn reeds de eerste panlatten bevestigd.

De dakwerker kan zich gemakkelijk over de tengellatten verplaatsen om de panlatten te bevestigen.

Plaatsing van de Boost’R Hybrid S op een dak met spanten.

De Boost’R Hybrid S wordt uitgerold over de ganse breedte van het dak met de pijltjes naar beneden gericht. De Boost’R Hybrid S (in verticale richting) om de 30 cm vastnieten op de spanten of de kepers.

De eerste tengellatten worden vastgenageld. Het deel boven en onder de stippellijn blijft voorlopig nog vrij. Boven de 2de tengellat (van rechts gezien) zie je nog een deel van de Actis kleefband die de twee samenkomende, horizontale stroken, met elkaar verbindt.

De tengellatten komen tot aan de stippellijn. Tot aan deze lijn komt dan de overlappende strook met kleefstrip van de volgende laag Boost’R Hybrid S. Men werkt dus best van beneden naar boven, richting nok van het dak.

De bovenliggende laag Boost’R Hybrid S wordt vervolgens afgerold. Onderaan zijn reeds de eerste panlatten bevestigd. De overlappende strook komt tot aan de stippellijn.

De volgende rol Boost’R Hybrid S wordt horizontaal afgerold tot aan de reeds geplaatste strook.

De zijkant wordt min. 5 cm over de andere isolatie gelegd en wordt verticaal om de 5 cm vastgeniet op de spant/keper of op de hiervoor aangebrachte steunbalk. Onderaan komt de strook tot aan de stippellijn en wordt vervolgens hierop vastgekleefd met de kleefstrip en/of met de Actis kleefband.

Hier kan je zien hoe de kleefstrip wordt vrijgemaakt om vervolgens te worden vastgekleefd op de onderliggende strook en dit door even goed aan te drukken.

Onderaan het dak is een regenscherm folie aangebracht die de overgang van het onderdak (hier dus eveneens de isolatie) naar de dakgoot moet maken. Het beschermingslint over de kleefstrip wordt vervolgens verwijderd.

De overlappende strook wordt op de regenschermfolie uitgestrekt en met een sterke handdruk vastgekleefd (desnoods nog versterkt met een Actis kleefband).

Plaatsing van de Boost’R Hybrid S over de reeds geïnstalleerde Triso Hybrid S.

Hier wordt de spouwruimte tussen Boost’R Hybrid S en Triso Hybrid S bekomen door een tussenbalk.

Het beschermend lint wordt van de kleefstrip verwijderd, vervolgens wordt de overlappende onderdakstrook tot aan de stippellijn vastgekleefd. Bovenaan links zie je nog de Triso Hybrid S en de tussenbalken die voor de holle ruimten zorgen. Onderaan zijn de tengellatten en de panlatten al gezet.

Waar de stroken (horizontale richting) elkaar ontmoeten, min. 5 cm over elkaar leggen en verticaal om de 5 cm vastnieten op de keper of op een bijkomende geïnstalleerde steunbalk. De scheiding tussen beide stroken afplakken met een Actis kleeflint, zoals de Multidhésif. Hier is immers geen overlappende lip met kleefstrip aanwezig.

En hier worden de holle ruimtes gevormd door gebruik te maken van de Isoclips.

Pijltjes onder stippellijn dienen steeds naar beneden gericht te zijn.

De Boost’R Hybrid S wordt over de reeds geïnstalleerde Triso Hybrid S getrokken die met Isoclips werd bevestigd. Je kan bij deze renovatie duidelijk merken dat de binnenafwerking onder de kepers, gewoon blijft bestaan, zodat de werken vereenvoudigd worden en ook minder kostelijk.

Hier worden leien over de Boost’R Hybrid S gelegd door bekwame vaklui, waardoor het esthetisch uitzicht van voorheen bewaard wordt. Bij geklasseerde en/of historische gebouwen is dit meestal verplicht bij renovaties, zoals dikwijls ook de hoogte van het gebouw niet mag verhoogd worden. Met onze Actis producten is dit zeer gemakkelijk te realiseren waardoor natuurlijk heel veel kastelen en gebouwen, die deel uitmaken van het beschermd patrimonium, hiervan gebruik maken.

De Boost’R Hybrid S (evenals de Triso Hybrid S trouwens) past zich zeer gemakkelijk aan alle toepassingen, vormen en ondergronden aan. Hierbij enkele voorbeelden.

Onregelmatige hoeken en puntvormen zijn geen probleem.

Dakkapellen en dakvensters zijn met Actis producten gemakkelijk te isoleren.

Wat ook de vorm van het dak moge wezen, deze isolatiedekens kunnen steeds aangepast worden.

Gebogen over de nok van het dak, zorgt de Boost’R Hybrid S voor de ideale omsluiting.

 

Hier worden alle moeilijke dakconstructies in één historisch kasteel verenigd en met Actis opgelost. Betreft hier de renovatie van “Château du domaine de la Geneste” in Châteaufort, regio Ardoise in Frankrijk.

Boosr’R Hybrid in de landbouwsector.

Boost’R Hybrid S - Oppervlakte : 240 m2 - Grote schuur van een landbouwbedrijf Renovatie langs de buitenkant van een gebouw in Narbonne in de Aude (dép. 11) Frankrijk Strak uitgerold over de kepers, wordt de Boost’R Hybrid S vastgelegd met tengellatten, terwijl men de laatste rijen panlatten reeds is aan het aanbrengen. Nog de pannen opleggen en het dak is afgewerkt.

Zicht langs de binnenzijde van diezelfde schuur.

Gelieve ook de plaatsingsgids onder de in Frankrijk gebruikelijke naam Triso Toiture ( = Boost’R Hybrid S + Triso Hybrid S ) te raadplegen.

 

 

 

DEL-BA Products bv is verdeler in Benelux van het gamma Actis Isolatie materialen.

Leuvensesteenweg 206 - 3370 Boutersem - Roosbeek

Burelen : info[at]delba.be / 0032 (16) 734246

Magazijn : info[at]verfschuur.be / 0032 (16) 461905